CPU Intel Xeon E5: 2609v2, 2620v2, 2630v2, 2640v2, 2650v2, 2660v2, 2670v2, 2680v2, 2690v2, 2697v2

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 024.3552.5840
x
Công ty cổ phần công nghệ Nghĩa Hưng