CPU Intel Xeon Dual Core: 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160

Intel Xeon Dual-Core 5110
Liên hệ
Intel Dual-Core Xeon 5150
Liên hệ
Intel Xeon Dual-Core 5120
Liên hệ
Intel Dual-Core Xeon 5140
Liên hệ
Intel Xeon Processor 5130
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 024.3552.5840
x
Công ty cổ phần công nghệ Nghĩa Hưng