Thiết bị mạng Cisco | Thiet bi mang Router, Switch, Firewall

Switch Cisco WS-C3650-48PS-E
78.000.000₫
Switch Cisco WS-C3650-48PS-S
78.000.000₫
Switch Cisco WS-C3650-48PS-L
68.000.000₫
Switch Cisco WS-C3650-48TS-E
78.000.000₫
Switch Cisco WS-C3650-48TS-S
68.000.000₫
Switch Cisco WS-C3650-48TS-L
60.000.000₫
Switch Cisco WS-C3650-24TS-E
60.000.000₫
Switch Cisco WS-C3650-24TS-S
58.000.000₫
Switch Cisco WS-C3650-24PS-E
68.000.000₫
Switch Cisco WS-C3650-24PS-S
52.000.000₫
Switch Cisco WS-C3650-24PS-L
38.000.000₫
Switch Cisco WS-C3650-24TS-L
30.000.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 024.3552.5840
x
Công ty cổ phần công nghệ Nghĩa Hưng