Công ty cổ phần công nghệ Nghĩa Hưng

Hướng dẫn cách thiết lập 2 Domain Controller chạy song song

Việc sử dụng chỉ một Domain Controller duy nhất có thể dẫn đến quá tải server. Vì vậy ta nên thiết lập 2 Domain Controller chạy song song để nâng cao hiệu suất. 

Giới thiệu

Trong các hệ thống Active Directory lớn, nếu chỉ có một Domain Controller thì server sẽ dễ bị quá tải khi xử lý lượng xác thực lớn. Bên cạnh đó, nếu Domain Controller này bị lỗi thì toàn bộ hệ thống sẽ ngừng hoạt động. Và người dùng sẽ không thể được xác thực nữa. Do đó, ta nên triển khai nhiều Domain Controller chạy song song.

cách thiết lập 2 Domain Controller chạy song song

Hướng dẫn thiết lập 2 Domain Controller chạy song song

Chuẩn bị:

 • 01 máy Windows Server đã triển khai làm Primary Domain Controller (PDC)
 • 01 máy Windows Server sẽ xây dựng thành Additional Domain Controller (ADC)

Tóm tắt các bước thực hiện:

 1. Build Domain Controller cho Server1.
 2. Sử dụng Server2 để join Domain với Server1.
 3. Cấu hình Server 2.
 4. Đồng bộ hóa 2 server và join các domain cho client trong Server 1.

Bước 1: Build Domain Controller cho Server1

Đặt IP tĩnh cho DC theo các thông số sau:

 • IP: 192.168.1.1
 • Netmask: 255.255.255.0
 • Preferred DNS Server: 192.168.1.1
Thiết lập 2 domain controller chạy song song

Click vào Add roles and features

Thiết lập 2 domain controller chạy song song

Chọn Active Directory Domain Services

cách thiết lập 2 domain controller chạy song song

Chọn vào Add Features

Thiết lập 2 domain controller chạy song song

Click Next để tiếp tục

hướng dẫn thiết lập 2 domain controller chạy song song

Nhấp Install để cài đặt

cấu hình 2 domain controller chạy song song

Chọn Close

cách cấu hình 2 domain controller chạy song song

Tiếp theo, chọn vào phần Promote this server to a domain controller

hướng dẫn cách cấu hình 2 domain controller chạy song song

Chọn Add a new forest > Enter the domain name > Next

triển khai 2 domain controller chạy song song

Nhập password vào ô, rồi chọn Next để tiếp tục

cách triển khai 2 domain controller chạy song song

Click vào Next

hướng dẫn cách triển khai Thiết lập 2 domain controller chạy song song
hướng dẫn cách thiết lập 2 domain controller chạy song song
Thiết lập 2 domain controller chạy song song
Thiết lập 2 domain controller chạy song song chi tiết

Tiếp theo, nhấp vào Install

cấu hình 2 domain controller chạy song song dễ dàng

Bước 2: Sử dụng Server2 để join Domain với Server1

Nhập IP tĩnh cho Server2 theo các thông số sau:

 • IP: 192.168.1.2
 • Netmask: 255.255.255.0
 • Preferred DNS Server: 192.168.1.1
hướng dẫn chi tiết cách thiết lập 2 domain controller chạy song song

Tiếp theo, join vào domain

chi tiết cách cấu hình 2 domain controller chạy song song
Thiết lập 2 domain controller chạy song song

Bước 3: Cấu hình Server 2

Cài đặt Active Directory Domain Services

Chọn Choose Add a domain controller to an existing domain rồi nhấn vào Next

Thiết lập 2 domain controller chạy song song hay nhất

Nhập password

cấu hình nhanh 2 domain controller chạy song song

Trong phần Replicate from: Chọn server1 rồi nhấn Next để tiếp tục

hướng dẫn nhanh thiết lập 2 domain controller chạy song song

Chọn Next

Thiết lập 2 domain controller chạy song song
2 domain controller chạy song song

Cuối cùng là nhấn Install để cài đặt

Thiết lập 2 domain controller chạy song song

Bước 4: Đồng bộ hóa 2 server và join các domain cho client trong Server 1

Tools > Active Directory Site and Services

cách thiết lập 2 domain controller chạy song song dễ dàng

Sites > Defaults > First-Site-Name > Servers

hướng dẫn Thiết lập 2 domain controller chạy song song

Click chuột phải vào phần NTDS Settings trong mỗi server rồi check vào Global Catalog

Thiết lập 2 domain controller chạy song song
hướng dẫn cách Thiết lập 2 domain controller chạy song song

Trong Network setting, đặt Alternate DNS Server thành Server2 (192.168.1.2)

Trong phần Server 2, đặt Alternate DNS server thành Server1 (192.168.1.1)

Thiết lập 2 domain controller chạy song song

Cuối cùng là reboot lại Server 1 và Server 2.

Như vậy là ta đã hoàn tất việc cấu hình 2 Domain Controller chạy song song với 4 bước thực hiện cực kỳ đơn giản ở trên. Việc triển khai nhiều domain controller chạy song song như thế sẽ giúp đồng bộ hóa dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đem đến những lợi ích to lớn khi thông tin bị đánh cắp, giảm bớt gánh nặng khi sử dụng biện pháp copy lên một file server khác. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách thiết lập 2 Domain Controller chạy song song
Bài trước
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 024.3552.5840
x
Công ty cổ phần công nghệ Nghĩa Hưng